Jumping

 

Komende winter (2016-2017) organiseren Gewest Zandhoven en Gewest Lier samen 6 indoorwedstrijden.

In onderstaande samenvatting proberen we jullie zo een duidelijk mogelijk beeld te geven van hoe het deze winter allemaal in zijn werk zal gaan.

Aarzel niet vragen door te sturen naar gewestzandhoven@hotmail.com OF ze te stellen aan bijvoorbeeld leden van het gewestbestuur. Zij zullen hier dan zo snel mogelijk een antwoord op geven.


 1. Kalender


20 november 2015 – Stal Brabo Schilde

27 november 2016 – Moervelden

11 december 2015 – Stal Caers

8 januari 2017 – Kraaienhorst Brecht

22 januari 2017 – Moervelden

19 februari 2017 – Moervelden

 

(!) Elke zaterdag voor de jumping wordt de reeks aspiranten gereden

 

2. Inschrijvingen

 

 • Inschrijven kan tot woensdagavond 23.59, nadien wordt een inschrijving als bij-inschrijving verwerkt! (Dit wil zeggen €5)
 • Inschrijven voor onderbeginnelingen kan enkel via de link die op de website gepubliceerd wordt. Elke indoor is dit een andere link! Op deze manier kunnen we meer informatie geven tijdens aspiranten.
 • Inschrijvingen voor BEGINNELINGEN, LICHT, MIDDEN en ZWAAR verlopen via Equester, via je clubverantwoordelijke.
 • Er kan ingeschreven worden voor de voor- en de namiddag of slechts voor één van beide wedstrijden.
 • Voor niet-geregistreerde paarden dient er ingeschreven te worden via e-mail!
 • Startlijsten zullen gepubliceerd worden op de website en op de Facebookpagina van gewest Zandhoven en gewest Lier zal er een link geplaatst worden.
 • Voor de ganse winterwerking dien je slechts ÉÉN startcoupon af te geven, liefst op de eerste indoor. Gelieve hier zelf je klasse op in te vullen!

 

3. Bevestigen

 

 • Bevestigen kan énkel de dag van de wedstrijd zélf, niet via e-mail en niet telefonisch!
 • Bevestigen = aanwezig zijn op de indoor en bijgevolg tijdig kunnen aantreden. Ook op zaterdag moet je vanaf nu bevestigen!
 • Bevestigen = betalen van de inrichtersbijdrage! Wil je voor iemand anders bevestigen? Dan betaal je ook zijn/haar inrichtersbijdrage!
 • Uren om te bevestigen zullen vermeld staan op de startlijsten, gelieve deze te respecteren.
 • Te laat bevestigen wordt beboet.


4. Inrichtersbijdrage

 

Sinds vorig jaar moet elke combinatie een inrichtersbijdrage betalen. Deze bedraagt €5 per combinatie (ruiter+paard).

Op de indoors die georganiseerd worden in Stal Brabo, Stal Caers en Kraaienhorst Brecht krijg je hiervoor 2 drankbonnetjes in de plaats.

Op de indoors die georganiseerd worden in Moervelden, krijg je hiervoor GEEN drankbonnetjes in de plaats. Moervelden vraagt een bijdrage per ruiter waardoor we niet in staat zijn om tevens 2 drankbonnetjes te geven.

Mogen wij vragen om zo gepast mogelijk te betalen.

Bijvoorbeeld: Stal Brabo: Ik start één paard in licht en één paard in midden, ik betaal hiervoor €10 bij bevestiging en krijg hiervoor 4 bonnetjes voor in de plaats.

 

Sinds dit jaar zal er ook op zaterdag een inrichtersbijdrage moeten betaald worden. Deze bedraagt slechts 2€ per combinatie (ruiter+paard).

 

5. Programma zaterdag (aspiranten)


 5.1 Indoors in Stal Brabo, Moervelden en Kraaienhorst


17.00 Opbouw van het parcours

17.30 Parcoursverkenning

18.00 Start aspiranten

 

 5.2 Indoor in Stal Caers (UITZONDERING!)

18.00 Opbouw van het parcours

18.30 Parcoursverkenning

19.00 Start aspiranten


 6. Programma zondag

-   Combinatie A rijdt zijn parcours, combinatie B rijdt zijn parcours, combinatie A rijdt een tweede keer zijn parcours, combinatie B rijdt een tweede keer zijn parcours, ….

-   Ruiters van buiten Gewest Lier en Zandhoven betalen 5€ per combinatie + inrichtersbijdrage dus een totaal van 7€ per combinatie.

-   Enkel paarden tot en met klasse Licht worden toegelaten tijdens aspiranten.

-   Er dient geen startcoupon afgegeven te worden voor onderbeginnelingen, wel dient er bij bevestiging een inrichtersbijdrage betaald te worden.

-   Gezien de nieuwe wijzigingen in het wedstrijdreglement van LRV kunnen ponyruiters onder bepaalde voorwaarden deelnemen. Wij trekken deze richtlijn door naar de klasse aspiranten. Dit wil zeggen dat enkel pony-ruiters die reeds 15 jaar zijn kunnen deelnemen met één paard aan de klasse aspiranten.

 

7. Wedstrijdverloop zondag

 

 • Dit jaar zullen alle reeksen opnieuw twee keer kunnen rijden.
 • Elke indoor zal de volgorde van de klassen hetzelfde zijn. We starten elke indoor met beginnelingen, gevolgd door licht, midden en zwaar.
 • Voor de klasse beginnelingen voorzien we zowel in de voormiddag een Barema A niet op tijd en zonder barrage.
 • Voor de klasse licht, midden en zwaar zal er in de voormiddag een Barema A in twee fasen georganiseerd worden en in de namiddag een Barema A met barrage op tijd.
 • Er worden aparte klassementen opgemaakt in de voormiddag en in de namiddag.

 

8. Springpunten

 

 • Elke indoor kunnen er punten verdiend worden om een klasseverhoging te bekomen.
 • Het resultaat van de tweede omloop (namiddag) telt voor springpunten.

 

9. Selectie provinciale indoor

 

(!) Deze selectieprocedure telt énkel voor Gewest Zandhoven! Gewest Lier hanteert een eigen selectieprocedure. De daguitslag wordt bijgevolg ook gesplitst om een selectie te bepalen.

 

We selecteren een aantal combinaties als volgt:

Voormiddag

Klassement aan de hand van Barema A met twee fasen.

Elke foutloze combinatie in het basisparcours krijgt 2 punten.

Je krijgt extra punten naargelang de behaalde plaats. Opgelet, slechts de eerste 25% van de ruiters krijgen extra punten toegekend.

Namiddag

Klassement aan de hand van Barema A met een aparte barrage.

Elke foutloze combinatie in het basisparcours krijgt 2 punten.

Je krijgt extra punten naargelang de behaalde plaats. Opgelet, slechts de eerste 25% van de ruiters krijgen extra punten toegekend.

 

In de voormiddag worden volgende extra punten toegekend:

1ste plaats = 10 punten

2de plaats = 7 punten

3de plaats = 5 punten

4de plaats = 4 punten

5de plaats = 3 punten

6de plaats = 2 punten

7de plaats en verder = 1 punt

 

In de namiddag worden volgende extra punten toegekend:

1ste plaats = 20 punten

2de plaats =  14 punten

3de plaats = 10 punten

4de plaats = 8 punten

5de plaats = 6 punten

6de plaats = 4 punten

7de plaats en verder = 2 punten

 

Slecht 25% van de deelnemers van Gewest Zandhoven krijgen selectiepunten.

Ben je bijvoorbeeld 6de in de proef, maar behoor je niet bij de 25% eerste geklasseerde per proef, krijg je GEEN extra selectiepunten. Je krijgt dan enkel de punten die je verdient door je foutloze ritten. Zijn er bijvoorbeeld slechts 25 combinaties in de klasse midden, krijgen slechts 6 combinaties selectiepunten.

 

Voor de selectie van de Provinciale Indoor zullen er tien van de twaalf uitslagen tellen. Dit wil zeggen dat wanneer je alle twaalf wedstrijden meerijdt (6 indoors x 2 parcours), je twee slechtste resultaten  zullen geschrapt worden. Wanneer je bijvoorbeeld één indoor niet kan deelnemen, heeft dit dus geen invloed op je selectie voor de Provinciale Indoor, vermits er twee uitslagen niet meetellen. Verder dien je 60% van de wedstrijden deel te nemen om kans te maken op selectie voor de Procvinciale Indoor.

 

10. Betalen?!

 

 • Bij-inschrijving na woensdag 23.59 = €5/parcours. Rijd je die dag twee keer, betaal je €10.
 • Te laat bevestigen = €5
 • Startcoupon blanco voor paarden die nog geregistreerd worden in Leuven = €5/parcours.
 • Rode blanco startcoupon voor paarden die niet dienen geregistreerd te worden in Leuven = €10/parcours
 • Waarborgen worden geregeld via Leuven. Ingeschreven, maar toch niet starten door omstandigheden = €5 wordt verrekend via Leuven.


 11.  Aandachtspunten

 

 • Je geeft voor de hele winterwerking ÉÉN startcoupon af! Liefst op de eerste indoor. Mogen wij vragen hier zélf je klasse op te noteren.
 • Bevestigen niet telefonische of via e-mail!
 • NIEUW: inrichtersbijdrage op zaterdag!
 • NIEUW: in de Moervelden krijg je geen bonnetjes bij het betalen van de inrichtersbijdrage